top of page

Çift Taraflı Denge Fonksiyon Kaybı
(Bilateral Vestibülopati-Osilopsi)

  • Çift taraflı denge fonksiyon kayıpları nadiren görülen denge bozuklukları içerisinde yer almaktadır. Periferik vestibüler sistemdeki tek taraflı veya asimetrik patolojiler vertigoya sebep olurken iki taraflı patolojilerde vestibülooküler refleks kaybı ile karakterize bilateral vestibülopatiye (BVP) sebep olmaktadır. BVP ilk olarak 1942 yılında Dandy tarafından bilateral vestibüler nörektomi uygulanmış iki olguda tarif edildi. Toplumda görülme sıklığı yaklaşık olarak 28/100.000’dir.

  • BVP hayatı olumsuz etkileyen birden çok şikâyet ile karakterize bir durumdur. Bunlardan en önemli olanı vestibülo-oküler refleks kaybıdır. Klinikte “osilopsi” olarak tanımlanan ve hareketle ortaya çıkan deprem hissi ile tarif edilir. Buna ek olarak ortaya çıkan diğer bulgular, baş hareketi ile ortaya çıkan bulanık görme, insan yüzlerini tanımada güçlük, uzaysal hafıza (navigasyon) duygusunda kayıp, karanlıkta ve yumuşak, engebeli yüzeylerde yürümekte güçlüktür.

  • BVP çoğunlukla idiopatik (sebebi bilinmeyen) olmakla beraber, ilaç toksisitesi [aminoglikozitler (antibiyotik), kemoterapötikler (onkolojik tedavi), makrolitler (antibiyotik), loop diüretikler (antihipertansif) vs.], meniere hastalığı, tümör (akustik tümör) travma, otoimmün hastalıklar gibi pek çok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir.

  • Çift taralı dange bozukluklarında ortaya çıkan "osilopsi", tek taraflı denge bozukluklarında ortaya çıkan "vertigo" şikayeti gibi hayatı ciddi şekilde etkilemektedir.

bottom of page